Kierownik Projektu

Ewa Kołodyńska-Cioczek

Dział sprzedaży

Mirosław Maciej Wituch

Marketing & PR

Karolina Bielak

Uslugidlasacro.pl

list
tel.: +48 81 458 15 11
e-mail:info@targi.lublin.pl

Targi Lublin S,A,

earth

ul. Dworcowa 11
20-406 Lublin

DANE FIRMY

envelope

Targi Lublin S.A.

NIP: PL946-21-83-910

Regon. 431097230